Финансовото министерство обяви какъв е размерът на фискалния резерв

Категория: България | | Автор: Теодор Драгнев

Финансовото министерство обяви какъв е размерът на фискалния резерв
Сподели тази статия чрез:

Фискалната програма на България за 2023 г.: Дефицит и увеличение на приходите

Според месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на септември 2023 г. показва отрицателно салдо в размер на 841,0 млн. лв. (0,5% от прогнозния БВП). Тази сума се състои от дефицит по националния бюджет в размер на 771,5 млн. лв. и по европейските средства в размер на 69,5 млн. лева.

Увеличение на приходите в КФП

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2023 г. са в размер на 47 636,7 млн. лв., което представлява 68,6% от разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 година. Сравнено със същия период през 2022 г., постъпленията са по-високи с 2 639,7 млн. лв.

Данъчни приходи и социални вноски

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 37 373,9 млн. лв., което представлява 70,3% от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 3 377,6 млн. лв. (9,9%) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,5% от общите постъпления по КФП за периода. Приходите от преките данъци възлизат на 7 401,8 млн. лв., което представлява 63,7% от разчета за 2023 г. Постъпленията от косвени данъци (в най-голямата си част ДДС) са в размер на 16 452,3 млн. лв., което представлява 70,3% от предвидените в ЗДБРБ за 2023 г. Приходите от други данъци (включват други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, имуществени и др. данъци) са в размер на 2 136,4 млн. лв. (в т. ч. 802,8 млн. лв. целеви вноски във Фонд "Сигурност на електроенергийната система"), което представлява 80,2% от годишния разчет. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 11 383,3 млн. лв. или 73,6% от разчета за 2023 година.

Неданъчни приходи и помощи

Неданъчните приходи са в размер на 8 567,7 млн. лв., което представлява 76,8% от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 695,1 млн. лева.

Разходи по КФП

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2023 г. възлизат на 48 477,7 млн. лв., което е 65,5% от годишните разчети. В номинално изражение разходите нарастват спрямо същия период на 2022 г. с 4 466,9 млн. лв. (10,1%).

Заключение

Въпреки увеличението на приходите и неданъчните постъпления, бюджетът на България за 2023 г. показва отрицателно салдо. Това е резултат от дефицит по националния бюджет и по европейските средства. Въпреки това, увеличението на приходите и намаляването на разходите са положителни тенденции, които могат да допринесат за подобряване на фискалната стабилност на страната в бъдеще.
Тагове: фискалната програма българия дефицит увеличение приходите според месечните отчети касово изпълнение бюджетите първостепенните разпоредители бюджет консолидираната
Сподели тази статия чрез:

0 коментари

Оставете коментар

Най-четени

Последни новини:

Предстоящите почивни дни ще доведат до увеличаване на трафика – внимавайте за тези проблемни зони

Предстоящите почивни дни ще доведат до увеличаване на трафика – внимавайте за тези проблемни зони

България
Брутална схватка с тръби и бухалки в Ловеч: четирима ранени

Брутална схватка с тръби и бухалки в Ловеч: четирима ранени

Ловеч
ПП-ДБ са склонни да си сътрудничат отново с ГЕРБ след изборите, ако Делян Пеевски не е включен

ПП-ДБ са склонни да си сътрудничат отново с ГЕРБ след изборите, ако Делян Пеевски не е включен

България
Русия удари по украинските газови инсталации, отговорни за снабдяването на ЕС, предупреждава Зеленски

Русия удари по украинските газови инсталации, отговорни за снабдяването на ЕС, предупреждава Зеленски

Свят
Пролетните вируси, които ни заплашват

Пролетните вируси, които ни заплашват

България
Традициите и обичаите на Лазаровден - как го отбелязваме?

Традициите и обичаите на Лазаровден - как го отбелязваме?

Новини

Последни новини от България:

Регистрирано е земетресение с магнитуд 3.4 в Черноморския район (КАРТА)

Регистрирано е земетресение с магнитуд 3.4 в Черноморския район (КАРТА)

България
АБРО предупреждава: Забраната на рекламата на хазарт ще подкрепи нелегалните оператори

АБРО предупреждава: Забраната на рекламата на хазарт ще подкрепи нелегалните оператори

България
Евтим Милошев: Антиципираме увеличение на туристическата активност в България това лято

Евтим Милошев: Антиципираме увеличение на туристическата активност в България това лято

България
Миньори и енергетици парализираха центъра на столицата (ФОТО/ВИДЕО)

Миньори и енергетици парализираха центъра на столицата (ФОТО/ВИДЕО)

България
Борисов поздрави новата коалиция – ПП-ДБ, Възраждане, БСП и ИТН

Борисов поздрави новата коалиция – ПП-ДБ, Възраждане, БСП и ИТН

България
Коалицията „БСП за България” се подготвя за регистрация в ЦИК за предстоящите избори

Коалицията „БСП за България” се подготвя за регистрация в ЦИК за предстоящите избори

България